Электрон

Каталог

Иргэний эрх зүй

| Номын нэр сонго:
Ард түмний эрх ба үүрэг

Зохиолч: Багаа Г.

Хэвлэлийн газар: Монгол УХГ 1954Төлөв: Хууль зүйн Сургууль (1), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 936046, 102473. Place hold
БНМАУ-ын иргэний эрх Ерөнхий анги

Зохиолч: Зэвгээ Л.

Хэвлэлийн газар: Монгол УХГ 1975Төлөв: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (2), Хууль зүйн Сургууль (42), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 505123, 936570, 102298. Place hold
БНМАУ-ын иргэний эрх үүргийн нэгдэл

Зохиолч: Нарангэрэл С.

Хэвлэлийн газар: Монгол 1983Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 102511. Place hold
БНМАУ-ын иргэний эрхийн бодлогууд

Зохиолч: Дэндэв Т.

Хэвлэлийн газар: Монгол 1967Төлөв: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1), Хууль зүйн Сургууль (1), Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 505120, 936070, 102470. Place hold
БНМАУ-ын эрхийн үндэс

Хэвлэлийн газар: Монгол 1977Төлөв: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1), Хууль зүйн Сургууль (24). Байрлал: 505003, 933751. Place hold
Иргэний хэргийн тухай

Хэвлэлийн газар: Монгол УХГ 1957Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 102477. Place hold
Иргэний эрхийн хэлцэл

Зохиолч: Аюуш Д.

Хэвлэлийн газар: Монгол 2002Төлөв: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (5), Хууль зүйн Сургууль (4), Эрдэм шинжилгээний фонд (5). Байрлал: 5029361, 9319034, 1014430. Place hold
Монгол улсад хүний эрхийг хангах хөтөлбөр

Хэвлэлийн газар: Монгол 2003Төлөв: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 5031398, 2011522. Place hold
Монгол Улсын гэрээний онол практикийн зарим асуудал

Зохиолч: Батбаяр Б.

Хэвлэлийн газар: Монгол 2002Төлөв: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (7), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 5029253, 1014421. Place hold
Монгол улсын иргэний хууль: Монгол улсын иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль

Хэвлэлийн газар: 2000Төлөв: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (7), Хууль зүйн Сургууль (4), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 5025899, 937578, 1013005. Place hold
Монгол улсын иргэний эрх зүй (Ерөнхий анги)

Зохиолч: Мөнхжаргал Т.

Хэвлэлийн газар: УБ.: Мөнхийн үсэг, 2000.-Төлөв: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (7), Худалдаа, Үйлдвэрлэлийн Их Сургууль (11), Хууль зүйн Сургууль (30), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 5051235, 8843640, 932916, 1013359. Place hold
Олон улсын хувийн эрх зүйн үндэс

Зохиолч: Мэндсайхан Т.

Хэвлэлийн газар: Монгол МУИС-ийн хэвлэх 2002Төлөв: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (7), Хууль зүйн Сургууль (21), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 5029313, 938517, 1014410. Place hold
Олон улсын хүний эрх: Хураангуй.-

Зохиолч: Буергентал Т.

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2002.-Төлөв: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (9), Хууль зүйн Сургууль (25), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 5049596, 9315879, 1015298. Place hold
Пост-коммунист нийгэм дэх төр иргэний харилцаа

Зохиолч: Батчулуун Б.

Хэвлэлийн газар: Монгол 2003Төлөв: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (12), Хууль зүйн Сургууль (14), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). In transit (6). Байрлал: 5031306, 9315825, 1015238. Place hold
Социалист аж төрөх ёс, эрх зүй

Зохиолч: Рожко И.Н.

Хэвлэлийн газар: Монгол УХГ 1981Төлөв: Худалдаа, Үйлдвэрлэлийн Их Сургууль (1), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 8833831, 105347. Place hold
Төр эрх зүйн онол түүх үндсэн салбарууд

Хэвлэлийн газар: УБ.: МУИС-ийн хэвлэх, 2005Төлөв: Бизнесийн Сургууль (5), Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (9), Худалдаа, Үйлдвэрлэлийн Их Сургууль (8), Хууль зүйн Сургууль (5), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 893110, 5032661, 8847021, 939171, 1015827. Place hold
Үндэсний шударга ёсны тогтолцоо түүний үзүүлэлтүүд

Хэвлэлийн газар: Монгол Тоонот принт 2003Төлөв: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1), Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 5032628, 2011521. Place hold
Хөдөлмөрчдийн иргэний эрхийн мэдлэгт тусламж

Зохиолч: Гомбосүрэн Б.

Хэвлэлийн газар: Монгол УХГ 1975Төлөв: Хууль зүйн Сургууль (6), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 935816, 102337. Place hold
Хууль зүйн 400 асуулт,хариулт/ Иргэдэд зориулсан гарын авлага, цуврал №2.-

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2005.-Төлөв: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (7), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 5034165, 1016510. Place hold
Хууль тогтоомжийн унших бичиг

Хэвлэлийн газар: Монгол УХГ 1985Төлөв: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (5), Хууль зүйн Сургууль (23), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 505129, 933705, 209494. Place hold
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1411
И-мейл: library@num.edu.mn