Монгол-Хятадын харилцаа

| Select titles to:
Өнөөгийн хятад 2006 №2

by -- МУ ШУА Олон судлалын хүрээлэн

Publisher: УБ 2006Availability: Items available for loan: Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (1). Location(s): 404.
Өнөөгийн Хятад 2005 №1.-

by -- МУ ШУА Олон улс судлалын хүрээлэн

Publisher: УБ.: Бемби сан, 2005.-Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Location(s): 2020476.
Өнөөгийн Хятад 2006 №1.-

by -- МУ ШУА Олон улс судлалын хүрээлэн

Publisher: УБ.: Бемби сан, 2006.-Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 2020473.
Өнөөгийн Хятад 2006 №2.-

by -- МУ ШУА Олон улс судлалын хүрээлэн

Publisher: УБ.: Бемби сан, 2006.-Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 2020474.
Өнөөгийн хятад 2006№1

by -- ШУА олон улс судлалын хүрээлэн

Availability: Items available for loan: Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (4). Location(s): 381.
Өнөөгийн хятад 2009 №1 Монгол улс БНХАУ-ын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 60 жил

by -- Олон улс судлалын хүрээлэн

Publisher: УБ 2009 Бемби санAvailability: Items available for loan: Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (1). Location(s): 375.
Өнөөгийн Хятад 2012 №1 (6).-

by -- МУ ШУА Олон улс судлалын хүрээлэн

Publisher: УБ.: Бемби сан, 2012.-Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 2020475.
Өнөөгийн Хятад орон

Publisher: УБ.: ШУТМ, 1996.-Availability: Items available for loan: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (4), Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (3), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Location(s): 5027233, 1147, 1013508.
Өөрчлөлт шинэчлэлтийн үеийн Хятад, Монголын харилцаа /1980-1995/.- Түүхийн ухааны дэд докторын зэрэг горилж бичсэн диссертаци. 05030700

by Шивэй Д. -- УИС. Олон улсын харилцааны түүх

Publisher: УБ. 1997.-Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 4072.
Стратеги судлал эрдэм шинжилгээний бичиг 2005№3 (31) сэтгүүл

by -- Стратеги судлалын хүрээлэнгээс эрхлэн гаргав

Publisher: УБ.: T&Uхэвлэх үйлдвэр 2005Availability: Items available for loan: Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (1). Location(s): 168.
Стратеги судлал №29(1/2005) эрдэм шинжилгээний бичиг №29(1/2005) сэтгүүл

by -- Стратеги судлалын хүрээлэнгээс эрхлэн гаргав

Publisher: УБ.: 2005Availability: Items available for loan: Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (2). Location(s): 163.
Стратеги судлал №36 (4/2006) эрдэм шинжилгээний бичиг

by -- Стратеги судлалын хүрээлэнгээс гаргав

Publisher: УБ.: 2006Availability: Items available for loan: Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (4). Location(s): 184.
Торгоны зам хүрээнд Монгол улс, БНХАУ-ын хамтын ажиллагаа. Боломж : Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: Е311900

by Гена Б. -- МУИС-ШУС

Publisher: УБ.: 2016.-Online Access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Гадаад фонд (1). Location(s): 305723.
Урд айл бидний харилцаа Урд айл бидний харилцаа

Publisher: Монгол 1997Availability: Items available for loan: Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (1). Location(s): 1094.
Хятад,орос,Монгол гурван улсын 1915оны гэрээ баримт бичгийн эмхтгэл

by Батсайхан.О.

Edition: 2Publisher: УБ.; Соёмбо принтинг ХХК 2013Availability: Items available for loan: Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (3). Location(s): 3177.
Шатрын өрөг дэх Монгол.- Олон улсын улс төр

by Батчимэг М.

Publisher: УБ.: Мөнхийн үсэг, 2012.-Availability: Items available for loan: Гэрээр ном олгох фонд (5), Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (5), Эрдэм шинжилгээний фонд (5). Checked out (1). Location(s): 5048101, 5048106, 1021978. Place hold
Эрдэм шинжилгээний бичиг: Олон улсын харилцаа. 2014 №1/28 (414).-

by -- МУИС-ОУХНУС

Publisher: УБ.: МУИС Пресс хэвлэлийн газар, 2014.-Availability: Items available for loan: Лавлагааны фонд (1), Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Location(s): 70619, 5050718, 2016810.
 <<    1  2  >  >>