Электрон

Каталог

Хайлтын үр дүнд 117 бичлэг олдлоо. Subscribe to this search

|
1. БНМАУ-ын эрүүгийн эрхийн практикум

Зохиолч: Нарангэрэл С; Баатаржав Н.

Хэвлэлийн газар: Монгол УХГ 1984Төлөв: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (2). Байрлал: 505268.
2. Улс олон нийтийн хөрөнгийг ашиглан шамшигдуулах гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдэд хүлээлгэх эрүүгийн хариу

Зохиолч: Гүнсэн Р.

Хэвлэлийн газар: Монгол ГХ хэвлэл 1967Төлөв: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1). Байрлал: 505244.
3. БНМАУ-ын эрхийн үндэс

Хэвлэлийн газар: Монгол 1977Төлөв: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1), Хууль зүйн Сургууль (24). Байрлал: 505003, 933751.
4. Монголын эрт эдүгээгийн хууль цаазын түүхийн сэдэв дэвтэр.-

Зохиолч: Баярсайхан Б.

Хэвлэлийн газар: УБ.: МУИС-ийн хэвлэх, 2002.-Төлөв: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (9), Хууль зүйн Сургууль (20), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 5051881, 937941, 1015247.
5. Төр эрх зүйн онол түүх үндсэн салбарууд

Хэвлэлийн газар: УБ.: МУИС-ийн хэвлэх, 2005Төлөв: Бизнесийн Сургууль (5), Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (9), Худалдаа, Үйлдвэрлэлийн Их Сургууль (8), Хууль зүйн Сургууль (5), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 893110, 5032661, 8847021, 939171, 1015827.
6. Монгол улс дахь эрх зүйн шинэтгэл: шилжилтийн үе.-

Хэвлэлийн газар: УБ.: Хөх судар, 2006.-Төлөв: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1), Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 5042518, 1016825.
7. Гэмт хэрэгт хамаарагсдын ойлголтыг тодорхойлох эрх зүйн ач холбогдол

Зохиолч: Баатаржав Н.

Хэвлэлийн газар: Монгол УХГ 1989Төлөв: Хууль зүйн Сургууль (9), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 935762, 107670.
8. Иргэдийн амь биеийн эсрэг гэмт хэргүүд, түүнтэй явуулах тэмцэл.-

Зохиолч: Авхиа Ж.

Хэвлэлийн газар: УБ.: 1982.-Төлөв: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1), Хууль зүйн Сургууль (1), Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 505207, 936084, 108061.
9. БНМАУ-д танхайрах гэмт хэрэгтэй явуулах тэмцлийн эрүүгийн эрх зүй криминологийн асуудал

Зохиолч: Жанцан С.

Хэвлэлийн газар: Монгол УХГ 1988Төлөв: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (2), Худалдаа, Үйлдвэрлэлийн Их Сургууль (1), Хууль зүйн Сургууль (5), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 505252, 8833699, 93895, 201732.
10. Монгол улсын хууль: Эмхтгэл

Хэвлэлийн газар: Монгол 2008Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 2012954.
11. БНМАУ-ын хууль тогтоомжийн хөгжилт.-

Зохиолч: Содовсүрэн Б.

Хэвлэлийн газар: УБ.: УХГ, 1971.-Төлөв: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1). Байрлал: 505284.
12. БНМАУ-ын эрүүгийн эрх: Ерөнхий анги

Зохиолч: Содовсүрэн Б.

Хэвлэлийн газар: Монгол 1969Төлөв: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (2), Хууль зүйн Сургууль (14), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 505235, 937172, 204087.
13. БНМАУ-ын эрүүгийн хуулийн тайлбар

Хэвлэлийн газар: Монгол УХГ 1982Төлөв: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3), Хууль зүйн Сургууль (53), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 505230, 93162, 204012.
14. БНМАУ-ын эрүүгийн эрхийн курс (ерөнхий анги)

Зохиолч: Совд Г.

Хэвлэлийн газар: Монгол Адмон 1973Төлөв: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3), Хууль зүйн Сургууль (6). Байрлал: 505273, 937248.
15. Монгол улсын эрүүгийн эрх зүйн онол: 1-боть Гэмт хэргийн тухахй сургаал. 1-р боть. Гэмт хэргийн тухай сургаал

Зохиолч: Жанцан С. -- Цагдаагийн академи

Хэвлэлийн газар: УБ ХЗҮХ хэвлэх үйлдвэр, 2009Төлөв: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (4), Худалдаа, Үйлдвэрлэлийн Их Сургууль (4), Хууль зүйн Сургууль (11), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Checked out (3). Байрлал: 5047806, 8834845, 9310655, 2014823.
16. Монгол улсын эрүүгийн эрх зүйн практикум

Зохиолч: Адъяабазар Д.

Дахин хэвлэлт: 2Хэвлэлийн газар: Улаанбаатар Битпресс 2005Төлөв: Хууль зүйн Сургууль (10). Байрлал: 9310513.
17. Монгол улсын эрүүгийн эрх зүй

Зохиолч: Нарангэрэл С. -- Монгол улсын их сургууль

Хэвлэлийн газар: Улаанбаатар Үнэт цаас 1996Төлөв: Хууль зүйн Сургууль (35). Checked out (1). Байрлал: 937131.
18. Монгол улсын эрүүгийн эрх зүй.Ерөнхий анги

Зохиолч: Нарангэрэл С. -- МУИС-ийн хууль зүйн дээд сургууль

Дахин хэвлэлт: 2Хэвлэлийн газар: Улаанбаатар Уриа 1996Төлөв: Хууль зүйн Сургууль (7). Байрлал: 932977.
19. Монгол улсын эрүүгийн эрх зүй. Тусгай анги

Зохиолч: Нарангэрэл С. -- МУИС-ийн хууль зүйн дээд сургууль. Монголын өмгөөлөгчдийн холбоо

Хэвлэлийн газар: Улаанбаатар Уриа хэвлэх үйлдвэр 1998Төлөв: Худалдаа, Үйлдвэрлэлийн Их Сургууль (1), Хууль зүйн Сургууль (17). Байрлал: 8821444, 937593.
20. Монгол улсын эрүүгийн эрх зүй. Альбом схем

Зохиолч: Жанцан С. -- Цэргийн их сургууль

Хэвлэлийн газар: Улаанбаатар ЦИС хэвлэх 1997Төлөв: Хууль зүйн Сургууль (26). Байрлал: 936486.
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1411
И-мейл: library@num.edu.mn