Your search returned 1532 results. Subscribe to this search

|
1. Үйлдвэр, албан газар, байгууллагын эрх зүйн ажил

by Цэвээн Б; Амар Г; Алтангэрэл М.

Publisher: Монгол Армийн хэвлэх 1985Availability: Items available for loan: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Location(s): 505137, 209302.

2. Хөдөө аж ахуйн нэгдлийг төрөөс удирдах эрх зүйн асуудал

by Сэнгэдорж Т.

Publisher: Монгол ШУАХ 1985Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Location(s): 209490.

3. Экологийн эрх зүй

by СэнгэдоржТ.

Publisher: Монгол ШУАХ 1995Availability: Items available for loan: Хууль зүйн Сургууль (58), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Location(s): 937577, 109077.

4. БНМАУ-ын засан хүмүүжүүлэх хөдөлмөрийн эрх зүйн үндсэн асуудал

by Нарангэрэл С.

Publisher: Монгол 1985Availability: Items available for loan: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (2), Хууль зүйн Сургууль (12), Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 505312, 933717, 208950.

5. Хууль тогтоомжийн унших бичиг

Publisher: Монгол УХГ 1985Availability: Items available for loan: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (5), Хууль зүйн Сургууль (23), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Location(s): 505129, 933705, 209494.

6. Монголын улсын төрийн гадаад бодлого дипломатын уламжлалын зарим асуудал

by Бор Ж.

Publisher: Монгол УХГ 1988Availability: Items available for loan: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1), Эрдэм шинжилгээний фонд (5). Location(s): 5019517, 209831.

7. БНМАУ-ын газар эдэлбэрийн эрх зүй

Publisher: Монгол УХГ 1989Availability: Items available for loan: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (5), Хууль зүйн Сургууль (50), Эрдэм шинжилгээний фонд (4). Location(s): 505173, 935428, 209973.

8. Монгол төрийн уламжлал,шинэчлэл,өнөөгийн байдал

by Цолмон Х.

Publisher: Монгол Соёмбоопринтинг 2002Availability: Items available for loan: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (9), Хууль зүйн Сургууль (15), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Location(s): 5029216, 937849, 1014338.

9. Олон улсын хувийн эрх зүйн үндэс

by Мэндсайхан Т.

Publisher: Монгол МУИС-ийн хэвлэх 2002Availability: Items available for loan: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (7), Хууль зүйн Сургууль (21), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Location(s): 5029313, 938517, 1014410.

10. Монгол Улсын гэрээний онол практикийн зарим асуудал

by Батбаяр Б.

Publisher: Монгол 2002Availability: Items available for loan: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (7), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Location(s): 5029253, 1014421.

11. Иргэний эрхийн хэлцэл

by Аюуш Д.

Publisher: Монгол 2002Availability: Items available for loan: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (5), Хууль зүйн Сургууль (4), Эрдэм шинжилгээний фонд (5). Location(s): 5029361, 9319034, 1014430.

12. Ромын эрх зүй

by Сэлэнгээ Х.

Edition: 2Publisher: Монгол Нью-Майн 2002Availability: Items available for loan: Гэрээр ном олгох фонд (5), Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (10), Хууль зүйн Сургууль (9), Эрдэм шинжилгээний фонд (4). Checked out (2). Location(s): 5029464, 5029466, 937050, 1014462.

13. БНМАУ-ын хөдөлмөрийн хууль

Publisher: Монгол 1973Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 10355.

14. Монгол улсын банкны эрх зүй.-

by Батаа Д; Хандсүрэн Д.

Publisher: УБ.: 2002.-Availability: Items available for loan: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (7), Худалдаа, Үйлдвэрлэлийн Их Сургууль (7), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Location(s): 5029526, 8843736, 1014499.

15. Сэтгүүл зүйн онолын үндэс

by Зулькафиль М.

Publisher: Монгол Өвөр Монголын их сургуулийн хэвлэлийн хороо 2000Availability: Items available for loan: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (17), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Location(s): 5025262, 1012745.

16. Монгол улсын захиргааны эрх зүй ба захиргааны процессын ажиллагаа

by Долгорсүрэн Ж.

Publisher: Монгол 2001Availability: Items available for loan: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (6), Хууль зүйн Сургууль (10), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Location(s): 5028015, 936760, 1013856.

17. Төр,эрх зүйн сэтгэлгээний хөгжлийн чиг хандлага: Ерөнхий болон тусгай онолын асуудлууд.-

by Лүндэндорж Н.

Publisher: УБ.: Адмон, 2002.-Availability: Items available for loan: Гэрээр ном олгох фонд (6), Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (16), Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (3), Худалдаа, Үйлдвэрлэлийн Их Сургууль (8), Хууль зүйн Сургууль (20), ШУС-Хүмүүнлэгийн ухааны салбар (5), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Location(s): 5030078, 5051353, 2512, 8816773, 938052, 1003061, 1014660.

18. БНМАУ-ын социалист өмчийн эрх БНМАУ-ын дээд шүүх

Publisher: Улсын хэвлэлийн хэрэг эрхлэх хороо 1967Availability: Items available for loan: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1). Location(s): 505091.

19. Гаалийн эрх зүй: Ерөнхий,тусгай анги

by Цогтоо Ш.

Publisher: Монгол Судар 2003Availability: Items available for loan: Худалдаа, Үйлдвэрлэлийн Их Сургууль (8), Хууль зүйн Сургууль (19), Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Checked out (1). Location(s): 8823938, 938235, 1014727.

20. Хар тамхи эрх зүйн зохицуулалт

by Цогтоо Ш; Туул Б.

Publisher: Монгол Интерпресс 2000Availability: Items available for loan: Хууль зүйн Сургууль (28), Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Checked out (1). Location(s): 934330, 1014728.