Электрон

Каталог

Хайлтын үр дүнд 20 бичлэг олдлоо. Subscribe to this search

|
1. Манай эрдэмтэд. Боть-15: Мэдээлэл холбооны технологийн судалгааны түүвэр бүтээлүүд 15

Зохиолч: Сүхбаатар Б.

Хэвлэлийн газар: Монгол ШУТИС-ийн сурах бичиг,хэвлэлийн төв 2004Шифр: 72+32.88/М-20.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 2011577.
2. Мэдээллийн технологийн эрдэм шинжилгээний бичиг. Боть 1/1/ 1/1

Зохиолч: -- МУИС. МТС

Хэвлэлийн газар: УБ: МУИС-ийн хэвлэх 2004Шифр: 72/М-94.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2), Лавлагааны фонд (1), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 8014966, 70409, 1015692.
3. Сэтгэлгээний хурдтай бизнес

Зохиолч: Гейтс Б.

Дахин хэвлэлт: 3Хэвлэлийн газар: Монгол 2009Шифр: 65+32.973.202/Г-35.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 1019768.
4. Компьютерийн хэрэглээ: Сурах бичиг

Зохиолч: Батцэцэг Ц; Алтанцэцэг П; Биндэръяа Т.

Хэвлэлийн газар: Монгол СОДПРЕСС ХХК 2009Шифр: 32.973я73/Б-33.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (11), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 8018190, 2013428.
5. Мэдээллийн системийн үндэс.-

Зохиолч: Уянга С. -- МУИС-Математик компьютерийн сургууль

Хэвлэлийн газар: УБ.: Бит пресс, 2012.-Шифр: 32.973-018.2я73 У-71.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (30), Бизнесийн Сургууль (15), Гэрээр ном олгох фонд (25), Эрдэм шинжилгээний фонд (5). Байрлал: 8021321, 897901, 8021332, 1021820.
6. Цахилгаан загвар лаборатор бүтээхүй.- Магистрын ажил: Е440100

Зохиолч: Энхцэцэг П. -- ФЭС-Онол туршлагын физикийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2011Шифр: 32.85+73 Э-66.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 303435.
7. XXI зууны менежментийн үүрэг ба сорилт.-

Зохиолч: Дракер П.Ф.

Хэвлэлийн газар: УБ.: Оргилпресс, 2012.-Шифр: 65.290-2 Д-61.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (4). Байрлал: 1021965.
8. Шинэ бүтээгдэхүүний маркетингийн удирдлага.- Магистрын ажил

Зохиолч: Төгсжаргал Т. -- ЭЗС-Маркетинг,Олон улсын худалдааны тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2007Шифр: 65.290-2 Т-58.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 302543.
9. Лекцийн интерактив танхимын дуу дүрсийн боловсруулалт.- Магистрын ажил

Зохиолч: Түвшинтөр П. -- ФЭС

Хэвлэлийн газар: УБ 2008 Шифр: 73 Т-73.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 302567.
10. Виртуаль музей Магистрын ажил

Зохиолч: Батбаяр С. -- МКС- Мэдээллийн системийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2004Шифр: 32.973-018.1 Б-33.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 301647.
11. Газарзүйн мэдээллийн системийн дөрөвтийн модон индекслүүр.- Магистрын ажил

Зохиолч: Булганчимэг Э. -- МТС-Компьютер, мэдээлийн технологийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ. 2013.- Шифр: 32.973.26 Б-72.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 304217.
12. Зах зээлийн үеийн мэдээллийн зохион байгуулалт, удирдлага.- Диссертаци: 05.02.05

Зохиолч: Алтан-Оч Г. -- ЭЗДС

Хэвлэлийн газар: УБ. 2001.-Шифр: 65.290-2 А-48.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 40152.
13. Мэдээлэл харилцааны технологийг химийн сургалтанд хэрэглэх арга зүйн зарим асуудалд.- Диссертаци. F142500

Зохиолч: Баярмаа Г. -- МУИС

Хэвлэлийн газар: УБ. 2006Шифр: 73+74.265.7 Б-38.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 40283.
14. ИС шалгалтанд бэлтгэх ном.- Мэдээллийн технологийн инженерийн суурь шалгалтанд бэлтгэх ном

Зохиолч: -- МУИС-МТС

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2012.-Шифр: 32.973.я26 И-62.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7), Гэрээр ном олгох фонд (10), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 8023610, 551492, 2019433.
15. Монгол яриа үүсгүүрт зориулсан ярианы хөмрөг.- Магистрын ажил

Зохиолч: Есенбек К. -- МТС-Компьютер, мэдээллийн технологийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2013.- Шифр: 32.973.26-018.2 Е-74.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 304637.
16. Жолоочийн хариуцлагын даатгалын нэгдсэн систем.- Магистрын ажил: Е524000

Зохиолч: Болор Б. -- МКС

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2014.- Шифр: 32.973.202 Б-55.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 304728.
17. Олон хэлний ялгамжит онтологийг олны хүчээр нутагшуулах аргачлал. Д-р-ын (Ph.D) зэрэг горилсон диссертаци.- Мэргэжлийн индекс: F524300

Зохиолч: Амарсанаа Ганболдын. -- МУИС-ХШУИС

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2016.-Шифр: 32.973-018.2 А-51.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 40575.
18. Монгол улс дахь халдварт бус өвчлөлийн тархалтыг өгөгдөл тандалтын зарим аргаар боловсруулах нь: Мэдээллийн технологийн докторын (Ph.D) зэрэг горилсон нэг сэдэвт бүтээл: F524300

Зохиолч: Жавзмаа Цэндийн. -- ШУТИС-Мэдээллийн технологи

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2017.-Шифр: 32.973 Ж-101.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 40608.
19. Мэдээлэл, холбооны технологи боловсролд Монголын мэдээллийн технологи-2017 эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл

Зохиолч: -- ШУТИС

Хэвлэлийн газар: УБ ШУТИС хэвлэлийн газар 2017Шифр: 3 М-695.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 2021066.
20. Зайн харьцаанд суурилсан монгол дохионы хэл танилт Мэдээллийн технологийн магистрын зэрэг горилсон бүтээл

Зохиолч: Намуун-Эрдэнэ Ч. --

Хэвлэлийн газар: УБ 2018Шифр: 32.973-018 Н-276.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 306245.
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1411
И-мейл: library@num.edu.mn