Your search returned 4294 results. Subscribe to this search

|
1. Хөдөлмөрийг шинжлэх ухааны үндэстэй зохион байгуулах арга хэмжээний эдийн засгийн үр ашгийг тооцох

Publisher: Монгол УХГ 1980Availability: Items available for loan: Худалдаа, Үйлдвэрлэлийн Их Сургууль (5), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Location(s): 8833854, 203803.

2. Эрдэм шинжилгээний сонсгол ¹27, МУИС

Publisher: Монгол МУИС -н хэвлэл. 1971Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Location(s): 207614.

3. Эрдэм шинжилгээний сонсгол 4(45), МУИС

Publisher: Монгол МУИС -н хэвлэл. 1975Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 207694.

4. Аж ахуйн нэгж байгууллагад мөрдөх нягтлан бодох бүртгэлийн дансны үлгэрчилсэн заавар, санхүүгийн тайлан балансыг бэлтгэж гаргах аргачлал

Publisher: Монгол Үнэт цаас 1995Availability: Items available for loan: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3), Худалдаа, Үйлдвэрлэлийн Их Сургууль (22), Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 503625, 8844900, 109440.

5. Хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллах арга техник ,үйлдвэрийн ариун цэврийн холбогдолтой хууль тогтоол

Publisher: Монгол УХГ 1975Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 102206.

6. Эрдэм шинжилгээний бүтээл: Цуврал 3,ЭЗХүрээлэн

Publisher: Монгол ШУАХ 1969Availability: Items available for loan: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Location(s): 505690, 207942.

7. Хөдөө аж ахуйн нэгдлийн нягтлан бодох бүртгэл

by Шагдар Я; Аюурзана Ж.

Publisher: Монгол УХГ 1982Availability: Items available for loan: Худалдаа, Үйлдвэрлэлийн Их Сургууль (2), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Location(s): 8847738, 208652.

8. Төсөвт байгууллагын нягтлан бодох бүртгэл Сурах бичиг

by Агваан Н.

Edition: 1Publisher: Монгол Урлах эрдэм 2001Availability: Items available for loan: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (7), Худалдаа, Үйлдвэрлэлийн Их Сургууль (129), Эрдэм шинжилгээний фонд (5). In transit (8). Location(s): 5028931, 8842351, 1014259.

9. Төрийн санхүү Сурах бичиг

by Намжил Д.

Publisher: Монгол 2002Availability: Items available for loan: Бизнесийн Сургууль (10), Гэрээр ном олгох фонд (1), Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (7), Худалдаа, Үйлдвэрлэлийн Их Сургууль (8), Эрдэм шинжилгээний фонд (5). In transit (7). Location(s): 891003, 5028963, 5028959, 8842060, 1014254.

10. БНМАУ социалист орнуудын эдийн засгийн түүх: Товч суралцах

by Дорждэрэм Д; Сэрээтэр Ч; Чилхаасүрэн Г.

Publisher: Монгол АБЯХ 1984Availability: Items available for loan: Худалдаа, Үйлдвэрлэлийн Их Сургууль (5), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Location(s): 8848473, 208887.

11. Монголын их барилга.-

by Майдар Д.

Publisher: УБ.: УХГ, 1972.-Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (5). Location(s): 208638.

12. Эрдэм шинжилгээний цуврал бичиг ¹16

Publisher: Монгол УХГ 1985Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Location(s): 209026.

13. Эрдэм шинжилгээний цуврал бичиг: Анхны дэвтэр

Publisher: Монгол УХГ 1968Availability: Items available for loan: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Location(s): 505706, 207789.

14. Эрдэм шинжилгээний цуврал бичиг: 3-р дэвтэр

Publisher: Монгол УХГ 1970Availability: Items available for loan: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Location(s): 505710, 207794.

15. Эрдэм шинжилгээний бичиг ¹39, МУИС

Publisher: Монгол МУИС-ийн хэвлэх 1972Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Location(s): 207123.

16. Нягтлан бодох бүртгэлийн нэр томёоны Англи-Монгол тайлбар толь

by Баясгалан Д; Батжаргал Д; Батжаргал Р; Баярмаа Б; Даваасүрэн Ч; Идшинренжим О; Энх-Амгалан Л; Эрдэнэцэцэг Ц.

Publisher: Монгол NEW MIND 2000Availability: Items available for loan: Бизнесийн Сургууль (4), Гэрээр ном олгох фонд (2), Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (8), Худалдаа, Үйлдвэрлэлийн Их Сургууль (4), Эрдэм шинжилгээний фонд (5). In transit (5). Location(s): 89743, 5024529, 5024524, 8843966, 1012481.

17. Эрдэм шинжилгээний бичиг: Эдийн засаг. 2 /111

Publisher: Монгол МУИС-ийн хэвлэх 1994Availability: Items available for loan: Лавлагааны фонд (1), Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3), Эрдэм шинжилгээний фонд (4). Location(s): 70282, 505672, 108706.

18. Барилгын эдийн засгийн үндэс

by Хаймчиг Б.

Publisher: Монгол УХГ 1973Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Location(s): 209221.

19. Зээл социализмын эдийн засгийн категори мөн

by Рыбин В.И.

Publisher: Монгол 1985Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Location(s): 209203.

20. Улс ардын аж ахуйн төлөвлөлтийн аргачлал

Publisher: Монгол УХХЭХ 1967Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 209207.