Электрон

Каталог

Хайлтын үр дүнд 4287 бичлэг олдлоо. Subscribe to this search

|
1. Хөдөлмөрийг шинжлэх ухааны үндэстэй зохион байгуулах арга хэмжээний эдийн засгийн үр ашгийг тооцох

Хэвлэлийн газар: Монгол УХГ 1980Төлөв: Худалдаа, Үйлдвэрлэлийн Их Сургууль (5), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 8833854, 203803.
2. Эрдэм шинжилгээний сонсгол ¹27, МУИС

Хэвлэлийн газар: Монгол МУИС -н хэвлэл. 1971Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 207614.
3. Эрдэм шинжилгээний сонсгол 4(45), МУИС

Хэвлэлийн газар: Монгол МУИС -н хэвлэл. 1975Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 207694.
4. Аж ахуйн нэгж байгууллагад мөрдөх нягтлан бодох бүртгэлийн дансны үлгэрчилсэн заавар, санхүүгийн тайлан балансыг бэлтгэж гаргах аргачлал

Хэвлэлийн газар: Монгол Үнэт цаас 1995Төлөв: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3), Худалдаа, Үйлдвэрлэлийн Их Сургууль (22), Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 503625, 8844900, 109440.
5. Хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллах арга техник ,үйлдвэрийн ариун цэврийн холбогдолтой хууль тогтоол

Хэвлэлийн газар: Монгол УХГ 1975Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 102206.
6. Эрдэм шинжилгээний бүтээл: Цуврал 3,ЭЗХүрээлэн

Хэвлэлийн газар: Монгол ШУАХ 1969Төлөв: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 505690, 207942.
7. Хөдөө аж ахуйн нэгдлийн нягтлан бодох бүртгэл

Зохиолч: Шагдар Я; Аюурзана Ж.

Хэвлэлийн газар: Монгол УХГ 1982Төлөв: Худалдаа, Үйлдвэрлэлийн Их Сургууль (2), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 8847738, 208652.
8. Төсөвт байгууллагын нягтлан бодох бүртгэл Сурах бичиг

Зохиолч: Агваан Н.

Дахин хэвлэлт: 1Хэвлэлийн газар: Монгол Урлах эрдэм 2001Төлөв: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (7), Худалдаа, Үйлдвэрлэлийн Их Сургууль (129), Эрдэм шинжилгээний фонд (5). In transit (8). Байрлал: 5028931, 8842351, 1014259.
9. Төрийн санхүү Сурах бичиг

Зохиолч: Намжил Д.

Хэвлэлийн газар: Монгол 2002Төлөв: Бизнесийн Сургууль (10), Гэрээр ном олгох фонд (2), Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (7), Худалдаа, Үйлдвэрлэлийн Их Сургууль (8), Эрдэм шинжилгээний фонд (4). Checked out (1). In transit (6). Байрлал: 891003, 5028963, 5028959, 8842060, 1014255.
10. БНМАУ социалист орнуудын эдийн засгийн түүх: Товч суралцах

Зохиолч: Дорждэрэм Д; Сэрээтэр Ч; Чилхаасүрэн Г.

Хэвлэлийн газар: Монгол АБЯХ 1984Төлөв: Худалдаа, Үйлдвэрлэлийн Их Сургууль (5), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 8848473, 208887.
11. Монголын их барилга.-

Зохиолч: Майдар Д.

Хэвлэлийн газар: УБ.: УХГ, 1972.-Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (4). Checked out (1). Байрлал: 208638.
12. Эрдэм шинжилгээний цуврал бичиг ¹16

Хэвлэлийн газар: Монгол УХГ 1985Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 209026.
13. Эрдэм шинжилгээний цуврал бичиг: Анхны дэвтэр

Хэвлэлийн газар: Монгол УХГ 1968Төлөв: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 505706, 207789.
14. Эрдэм шинжилгээний цуврал бичиг: 3-р дэвтэр

Хэвлэлийн газар: Монгол УХГ 1970Төлөв: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 505710, 207794.
15. Эрдэм шинжилгээний бичиг ¹39, МУИС

Хэвлэлийн газар: Монгол МУИС-ийн хэвлэх 1972Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 207123.
16. Нягтлан бодох бүртгэлийн нэр томёоны Англи-Монгол тайлбар толь

Зохиолч: Баясгалан Д; Батжаргал Д; Батжаргал Р; Баярмаа Б; Даваасүрэн Ч; Идшинренжим О; Энх-Амгалан Л; Эрдэнэцэцэг Ц.

Хэвлэлийн газар: Монгол NEW MIND 2000Төлөв: Бизнесийн Сургууль (4), Гэрээр ном олгох фонд (3), Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (8), Худалдаа, Үйлдвэрлэлийн Их Сургууль (4), Эрдэм шинжилгээний фонд (5). In transit (4). Байрлал: 89743, 5024525, 5024524, 8843966, 1012481.
17. Эрдэм шинжилгээний бичиг: Эдийн засаг. 2 /111

Хэвлэлийн газар: Монгол МУИС-ийн хэвлэх 1994Төлөв: Лавлагааны фонд (1), Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Checked out (1). Байрлал: 70282, 505672, 108706.
18. Барилгын эдийн засгийн үндэс

Зохиолч: Хаймчиг Б.

Хэвлэлийн газар: Монгол УХГ 1973Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 209221.
19. Зээл социализмын эдийн засгийн категори мөн

Зохиолч: Рыбин В.И.

Хэвлэлийн газар: Монгол 1985Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 209203.
20. Улс ардын аж ахуйн төлөвлөлтийн аргачлал

Хэвлэлийн газар: Монгол УХХЭХ 1967Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 209207.
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1411
И-мейл: library@num.edu.mn