Your search returned 496 results. Subscribe to this search

|
1. Төрийн санхүү Сурах бичиг

by Намжил Д.

Publisher: Монгол 2002Availability: Items available for loan: Бизнесийн Сургууль (10), Гэрээр ном олгох фонд (1), Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (7), Худалдаа, Үйлдвэрлэлийн Их Сургууль (8), Эрдэм шинжилгээний фонд (5). In transit (7). Location(s): 891003, 5028963, 5028959, 8842060, 1014254.

2. Худалдааны санхүү зээл

by Баасанжав Д.

Publisher: Монгол 1974Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 209344.

3. Хөрөнгийн нийтийн байдал ба түүний зайлшгүй сөнөх тухай

Publisher: Монгол 1921Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 209120.

4. Зах зээлийн харилцааны нөхцөл дэх санхүү мөнгө зээлийн бодлогын асуудалд сэдэвт онол практикийн бага

Publisher: Монгол Орчлон компани 1994Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 1010819.

5. Макро эдийн засгийн санхүү мөнгөний бодлого

by Хироно Ф; Самаруха В; Аяако К; Дорж Т; Болдбаатар Д; Ганхуяг Д; Намжил Д.

Publisher: Монгол 2002Availability: Items available for loan: Гэрээр ном олгох фонд (3), Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (9), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). In transit (5). Location(s): 5030022, 5030012, 1014648.

6. Төрийн санхүүгийн асуудал

by Намжил Д.

Publisher: Монгол 2002Availability: Items available for loan: Гэрээр ном олгох фонд (3), Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (9), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). In transit (5). Location(s): 5029980, 5029978, 1014651.

7. Санхүүгийн дунд шатны бүртгэлийн тест бодлогын хураамж

Edition: 2Publisher: Монгол МУИС-ийн хэвлэх 2003Availability: Items available for loan: Гэрээр ном олгох фонд (2), Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (7), Эрдэм шинжилгээний фонд (5). In transit (6). Location(s): 5030042, 5030039, 2011326.

8. Зах зээлийн харилцааны нөхцөл дэхь санхүү, мөнгө, зээлийн бодлогын асуудалд сэдэвт онол, практикийн

Publisher: Орчлон компани 1994Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 1010819.

9. БНМАУ-ын санхүү зээллэг

Publisher: 1973Availability: Items available for loan: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (2), Худалдаа, Үйлдвэрлэлийн Их Сургууль (11). Location(s): 504046, 8812268.

10. Санхүүгийн ахисан түвшний нягтлан бодох бүртгэл: Үндсэн ойлголт,тест,бодлого

by Нямаа Д.

Edition: 2Publisher: Монгол Соёмбо принтинг 2004Availability: Items available for loan: Бизнесийн Сургууль (15), Гэрээр ном олгох фонд (8), Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (8), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Checked out (1). Location(s): 892727, 5031977, 5031976, 2011594.

11. Санхүү мөнгө зээлийн харилцаа

by Моломжамц Д.

Publisher: Монгол Государственное транспортное железно дорожное 2003Availability: Items available for loan: Бизнесийн Сургууль (10), Гэрээр ном олгох фонд (3), Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (2), Худалдаа, Үйлдвэрлэлийн Их Сургууль (11), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Checked out (1). Location(s): 893589, 5032461, 5032463, 8822434, 2011643.

12. Санхүү, өртөг, удирдлагын бүртгэлийн төлөвшил, шинэтгэл дахь нэн тулгамдсан асуудлууд Нэг сэдэвт бүтээл

by Жааваа Т.

Publisher: Монгол Нью майнд 2002Availability: Items available for loan: Бизнесийн Сургууль (5), Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (6), Худалдаа, Үйлдвэрлэлийн Их Сургууль (12), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). In transit (6). Location(s): 89856, 5027512, 8842696, 2011187.

13. Барилгын байгууллагын санхүү эдийн засгийн шинжилгээ.-

by Моломжамц Д.

Edition: 1Publisher: УБ.: МУҮИС-ийн хэвлэх, 2005.-Availability: Items available for loan: Бизнесийн Сургууль (20), Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (20), Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (10), Худалдаа, Үйлдвэрлэлийн Их Сургууль (20), Хууль зүйн Сургууль (10), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). In transit (62). Location(s): 893381, 5051246, 858, 8847164, 939086, 1016059.

14. Үйлдвэрлэлийн үр ашгийг дээшүүлэхэд санхүүгийн хөшүүргийг сайжруулах асуудалд

by Шаравпилжээ Ш.

Publisher: Монгол УХГ 1970Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 104870.

15. Санхүүгийн байгууллагууд

by Балж Г.

Publisher: Монгол 1999Availability: Items available for loan: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Location(s): 5024108, 1012359.

16. Банк санхүүгийн томъёо, харьцаа, индекс

by Ганзориг А; Ганбаатар Ж; Чингүн М.

Publisher: Монгол Интерпресс 2000Availability: Items available for loan: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (8), Хууль зүйн Сургууль (5), Эрдэм шинжилгээний фонд (5). In transit (7). Location(s): 5024992, 932583, 1012637.

17. Санхүү-миний ажил,амьдрал: Бүтээлийн эмхтгэл, Тэргүүн дэвтэр.-

by Болдбаатар Д.

Publisher: УБ.: Мөнхийн үсэг, 2005.-Availability: Items available for loan: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3), Худалдаа, Үйлдвэрлэлийн Их Сургууль (10), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Location(s): 5033597, 8847253, 1016199.

18. Үйлдвэрийн газрын санхүү эдийн засгийн шинжилгээ.- Гарын авлага

by Хеддервик К.

Publisher: УБ.: Улаанбаатар таймс, 1991.-Availability: Items available for loan: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3), Худалдаа, Үйлдвэрлэлийн Их Сургууль (33). Location(s): 504262, 8820146.

19. Хөрөнгө оруулалт төслийн шинжилгээ

by Сайнжаргал Б; Мөнх-Очир Л.

Publisher: Монгол Монгол пресс 1995Availability: Items available for loan: Бизнесийн Сургууль (31), Гэрээр ном олгох фонд (4), Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (10), Худалдаа, Үйлдвэрлэлийн Их Сургууль (11), Эрдэм шинжилгээний фонд (4). In transit (7). Location(s): 8916662, 504152, 504142, 8823789, 109324.

20. Бизнес эрхлэгчдэд зориулсан гарын авлага: Цуврал-9 Бизнесийн боловсрол цуврал ¹9

Publisher: Монгол МХАYТ-ын хэвлэл 1999Availability: Items available for loan: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1), Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 5022488, 1011808.