Электрон

Каталог

Хайлтын үр дүнд 495 бичлэг олдлоо. Subscribe to this search

|
1. Төрийн санхүү Сурах бичиг

Зохиолч: Намжил Д.

Хэвлэлийн газар: Монгол 2002Төлөв: Бизнесийн Сургууль (10), Гэрээр ном олгох фонд (2), Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (7), Худалдаа, Үйлдвэрлэлийн Их Сургууль (8), Эрдэм шинжилгээний фонд (4). Checked out (1). In transit (6). Байрлал: 891003, 5028963, 5028959, 8842060, 1014255.
2. Худалдааны санхүү зээл

Зохиолч: Баасанжав Д.

Хэвлэлийн газар: Монгол 1974Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 209344.
3. Хөрөнгийн нийтийн байдал ба түүний зайлшгүй сөнөх тухай

Хэвлэлийн газар: Монгол 1921Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 209120.
4. Зах зээлийн харилцааны нөхцөл дэх санхүү мөнгө зээлийн бодлогын асуудалд сэдэвт онол практикийн бага

Хэвлэлийн газар: Монгол Орчлон компани 1994Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 1010819.
5. Макро эдийн засгийн санхүү мөнгөний бодлого

Зохиолч: Хироно Ф; Самаруха В; Аяако К; Дорж Т; Болдбаатар Д; Ганхуяг Д; Намжил Д.

Хэвлэлийн газар: Монгол 2002Төлөв: Гэрээр ном олгох фонд (4), Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (9), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). In transit (4). Байрлал: 5030020, 5030012, 1014648.
6. Төрийн санхүүгийн асуудал

Зохиолч: Намжил Д.

Хэвлэлийн газар: Монгол 2002Төлөв: Гэрээр ном олгох фонд (4), Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (9), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). In transit (4). Байрлал: 5029979, 5029978, 1014651.
7. Санхүүгийн дунд шатны бүртгэлийн тест бодлогын хураамж

Дахин хэвлэлт: 2Хэвлэлийн газар: Монгол МУИС-ийн хэвлэх 2003Төлөв: Гэрээр ном олгох фонд (2), Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (7), Эрдэм шинжилгээний фонд (5). In transit (6). Байрлал: 5030042, 5030039, 2011326.
8. Зах зээлийн харилцааны нөхцөл дэхь санхүү, мөнгө, зээлийн бодлогын асуудалд сэдэвт онол, практикийн

Хэвлэлийн газар: Орчлон компани 1994Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 1010819.
9. БНМАУ-ын санхүү зээллэг

Хэвлэлийн газар: 1973Төлөв: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (2), Худалдаа, Үйлдвэрлэлийн Их Сургууль (11). Байрлал: 504046, 8812268.
10. Санхүүгийн ахисан түвшний нягтлан бодох бүртгэл: Үндсэн ойлголт,тест,бодлого

Зохиолч: Нямаа Д.

Дахин хэвлэлт: 2Хэвлэлийн газар: Монгол Соёмбо принтинг 2004Төлөв: Бизнесийн Сургууль (15), Гэрээр ном олгох фонд (8), Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (8), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Checked out (1). Байрлал: 892727, 5031977, 5031976, 2011594.
11. Санхүү мөнгө зээлийн харилцаа

Зохиолч: Моломжамц Д.

Хэвлэлийн газар: Монгол Государственное транспортное железно дорожное 2003Төлөв: Бизнесийн Сургууль (10), Гэрээр ном олгох фонд (4), Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (2), Худалдаа, Үйлдвэрлэлийн Их Сургууль (11), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 893589, 5032461, 5032463, 8822434, 2011643.
12. Санхүү, өртөг, удирдлагын бүртгэлийн төлөвшил, шинэтгэл дахь нэн тулгамдсан асуудлууд Нэг сэдэвт бүтээл

Зохиолч: Жааваа Т.

Хэвлэлийн газар: Монгол Нью майнд 2002Төлөв: Бизнесийн Сургууль (5), Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (6), Худалдаа, Үйлдвэрлэлийн Их Сургууль (12), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). In transit (6). Байрлал: 89856, 5027512, 8842696, 2011187.
13. Барилгын байгууллагын санхүү эдийн засгийн шинжилгээ.-

Зохиолч: Моломжамц Д.

Дахин хэвлэлт: 1Хэвлэлийн газар: УБ.: МУҮИС-ийн хэвлэх, 2005.-Төлөв: Бизнесийн Сургууль (20), Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (20), Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (10), Худалдаа, Үйлдвэрлэлийн Их Сургууль (20), Хууль зүйн Сургууль (10), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). In transit (62). Байрлал: 893381, 5051246, 858, 8847164, 939086, 1016059.
14. Үйлдвэрлэлийн үр ашгийг дээшүүлэхэд санхүүгийн хөшүүргийг сайжруулах асуудалд

Зохиолч: Шаравпилжээ Ш.

Хэвлэлийн газар: Монгол УХГ 1970Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 104870.
15. Санхүүгийн байгууллагууд

Зохиолч: Балж Г.

Хэвлэлийн газар: Монгол 1999Төлөв: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 5024108, 1012359.
16. Банк санхүүгийн томъёо, харьцаа, индекс

Зохиолч: Ганзориг А; Ганбаатар Ж; Чингүн М.

Хэвлэлийн газар: Монгол Интерпресс 2000Төлөв: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (8), Хууль зүйн Сургууль (5), Эрдэм шинжилгээний фонд (5). In transit (7). Байрлал: 5024992, 932583, 1012637.
17. Санхүү-миний ажил,амьдрал: Бүтээлийн эмхтгэл, Тэргүүн дэвтэр.-

Зохиолч: Болдбаатар Д.

Хэвлэлийн газар: УБ.: Мөнхийн үсэг, 2005.-Төлөв: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3), Худалдаа, Үйлдвэрлэлийн Их Сургууль (10), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 5033597, 8847253, 1016199.
18. Үйлдвэрийн газрын санхүү эдийн засгийн шинжилгээ.- Гарын авлага

Зохиолч: Хеддервик К.

Хэвлэлийн газар: УБ.: Улаанбаатар таймс, 1991.-Төлөв: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3), Худалдаа, Үйлдвэрлэлийн Их Сургууль (33). Байрлал: 504262, 8820146.
19. Хөрөнгө оруулалт төслийн шинжилгээ

Зохиолч: Сайнжаргал Б; Мөнх-Очир Л.

Хэвлэлийн газар: Монгол Монгол пресс 1995Төлөв: Бизнесийн Сургууль (31), Гэрээр ном олгох фонд (4), Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (10), Худалдаа, Үйлдвэрлэлийн Их Сургууль (11), Эрдэм шинжилгээний фонд (4). In transit (7). Байрлал: 8916662, 504152, 504142, 8823789, 109324.
20. Бизнес эрхлэгчдэд зориулсан гарын авлага: Цуврал-9 Бизнесийн боловсрол цуврал ¹9

Хэвлэлийн газар: Монгол МХАYТ-ын хэвлэл 1999Төлөв: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1), Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 5022488, 1011808.
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1411
И-мейл: library@num.edu.mn