Электрон

Каталог

Хайлтын үр дүнд 79 бичлэг олдлоо. Subscribe to this search

|
1. Хүний нэр төр, алдар хүндийн эрх зүйн хамгаалалт.- Диссертаци

by Сүхбаатар Ширчингийн. -- ХЗС-Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим

Publisher: УБ. 2011.-Availability: Items available for loan: Хууль зүйн Сургууль (1), Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 93164, 40427.
2. Авилгын гэмт хэрэг, түүнтэй тэмцэх үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох зарим асуудал Магистрын ажил

by Баярмаа З. -- ХЗС-Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим

Publisher: УБ 2009Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 302833.
3. Шүүхийн өмнөх шатанд хохирогчийн эрхийн баталгааг хангах нь Магистрын ажил

by Батнасан Р. -- ХЗС-Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим

Publisher: УБ 2009Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 302832.
4. Эрүүгийн хэргийг хэрэгсэхгүй болгох ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт Магистрын ажил: Е380000

by Болортуяа С. -- ХЗС-Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим

Publisher: УБ 2008Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 302786.
5. Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаан дахь өмгөөлөгчийн оролцооны эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал Магистрын ажил

by Мөнхбат Б. -- ХЗС-Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим

Publisher: УБ 2008Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 302780.
6. Авлига ба зохион байгуулалттай гэмт хэргийн харилцан уялдаа холбоо.- Магистрын ажил

by Хосбаяр Ч. -- ХЗС-Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим

Publisher: УБ.: 2007.-Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 302489.
7. Эрүүгийн байцаан шийтгэх албадлагын бусад арга хэмжээний эрх зүйн зохицуулалт Магистрын ажил

by Ганбилэг Г. -- ХЗС-Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим

Publisher: УБ 2005Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 301911.
8. Гэмт хэрэгт хамтран оролцогчдын хэлбэр.- Магистрын ажил

by Чинзориг С. -- ХЗС-Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим

Publisher: УБ 2004Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 301515.
9. Монгол улс дахь цаазаар авах ялын онол практикийн зарим асуудал Магистрын ажил

by Хишигбуян С. -- ХЗС-Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим

Publisher: УБ 2003Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 301359.
10. Шүүн таслах ажиллагаанд хүний материаллаг бус эрхийг хамгаалах зарим асуудал.- Магистрын ажил

by Одгэрэл Ц. -- ХЗС-Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим

Publisher: УБ.: 2000.-Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 30811.
11. Гэмт хэргийн субъектын тухай зарим асуудал.- Магистрын ажил

by Эрдэмбилэг Н. -- ХЗС-Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим

Publisher: УБ. 2003.-Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 301328.
12. Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаан дахь хохирогчийн эрх зүйн байдал.- Магистрын ажил

by Энхтайван Ө. -- ХЗС-Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим

Publisher: УБ. 2002.-Availability: Items available for loan: Хууль зүйн Сургууль (1), Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 93220, 301109.
13. Мөрдөн байцаалтын сэтгэл зүйн онцлог.- Магистрын ажил

by Батсүрэн С. -- ХЗС-Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим

Publisher: УБ. 2002.-Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 301127.
14. Хэрэг бүртгэх ажиллагаанд тавих прокурорын хяналтын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудлууд.- Магистрын ажил

by Батрагчаа Р. -- ХЗС-Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим

Publisher: УБ.: 2002.-Availability: No items available
15. Хэрэг бүртгэх ажиллагаанд тавих прокурорын хяналтын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудлууд.- Магистрын ажил

by Батрагчаа Р. -- ХЗС-Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим

Publisher: УБ.: 2002.-Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 301132.
16. Авилгалтай тэмцэх эрүүгийн эрх зүйн асуудал. - Магистрын ажил

by Ганбаатар Г. -- ХЗС-Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим

Publisher: УБ.: 2002.-Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 301155.
17. Төрийн өлбан тушаалтан албан тушаалын байдлаа урвуулах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн зарим асуудал.- Магистрын ажил

by Цэрэндолгор Г. -- ХЗС-Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим

Publisher: УБ. 2013.- Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 304166.
18. Таслан сэргийлэх арга хэмжээ хэрэглэх үндэслэл, журмыг боловсронгуй болгох зарим арга зам.- Магистрын ажил

by Очбадар Б. -- ХЗС-Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим

Publisher: УБ.: 2002.-Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 301057.
19. Компьютерээр бэлтгэгдсэн бичиг баримтанд хийх криминалистикийн техникийн шинжилгээ.- Магистрын ажил

by Бямбадолгор Л. -- ХЗС- Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим

Publisher: УБ.: 1999.-Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 30509.
20. Эрүүгийн хэргийн мэдээ баримт задруулах гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн, хэргийн зүйлчлэлд анхаарах зарим асуудал.- Магистрын ажил

by Тогтохбаяр П. -- ХЗС-Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим

Publisher: УБ.: 2011.-Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 304280.
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1411
И-мейл: library@num.edu.mn