Your search returned 79 results. Subscribe to this search

|
1. Хүний нэр төр, алдар хүндийн эрх зүйн хамгаалалт.- Диссертаци

by Сүхбаатар Ширчингийн. -- ХЗС-Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим

Publisher: УБ. 2011.-Availability: Items available for loan: Хууль зүйн Сургууль (1), Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 93164, 40427.

2. Авилгын гэмт хэрэг, түүнтэй тэмцэх үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох зарим асуудал Магистрын ажил

by Баярмаа З. -- ХЗС-Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим

Publisher: УБ 2009Availability: Items available for loan: Гадаад фонд (1). Location(s): 302833.

3. Шүүхийн өмнөх шатанд хохирогчийн эрхийн баталгааг хангах нь Магистрын ажил

by Батнасан Р. -- ХЗС-Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим

Publisher: УБ 2009Availability: Items available for loan: Гадаад фонд (1). Location(s): 302832.

4. Эрүүгийн хэргийг хэрэгсэхгүй болгох ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт Магистрын ажил: Е380000

by Болортуяа С. -- ХЗС-Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим

Publisher: УБ 2008Availability: Items available for loan: Гадаад фонд (1). Location(s): 302786.

5. Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаан дахь өмгөөлөгчийн оролцооны эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал Магистрын ажил

by Мөнхбат Б. -- ХЗС-Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим

Publisher: УБ 2008Availability: Items available for loan: Гадаад фонд (1). Location(s): 302780.

6. Авлига ба зохион байгуулалттай гэмт хэргийн харилцан уялдаа холбоо.- Магистрын ажил

by Хосбаяр Ч. -- ХЗС-Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим

Publisher: УБ.: 2007.-Availability: Items available for loan: Гадаад фонд (1). Location(s): 302489.

7. Эрүүгийн байцаан шийтгэх албадлагын бусад арга хэмжээний эрх зүйн зохицуулалт Магистрын ажил

by Ганбилэг Г. -- ХЗС-Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим

Publisher: УБ 2005Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 301911.

8. Гэмт хэрэгт хамтран оролцогчдын хэлбэр.- Магистрын ажил

by Чинзориг С. -- ХЗС-Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим

Publisher: УБ 2004Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 301515.

9. Монгол улс дахь цаазаар авах ялын онол практикийн зарим асуудал Магистрын ажил

by Хишигбуян С. -- ХЗС-Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим

Publisher: УБ 2003Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 301359.

10. Шүүн таслах ажиллагаанд хүний материаллаг бус эрхийг хамгаалах зарим асуудал.- Магистрын ажил

by Одгэрэл Ц. -- ХЗС-Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим

Publisher: УБ.: 2000.-Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 30811.

11. Гэмт хэргийн субъектын тухай зарим асуудал.- Магистрын ажил

by Эрдэмбилэг Н. -- ХЗС-Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим

Publisher: УБ. 2003.-Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 301328.

12. Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаан дахь хохирогчийн эрх зүйн байдал.- Магистрын ажил

by Энхтайван Ө. -- ХЗС-Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим

Publisher: УБ. 2002.-Availability: Items available for loan: Хууль зүйн Сургууль (1), Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 93220, 301109.

13. Мөрдөн байцаалтын сэтгэл зүйн онцлог.- Магистрын ажил

by Батсүрэн С. -- ХЗС-Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим

Publisher: УБ. 2002.-Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 301127.

14. Хэрэг бүртгэх ажиллагаанд тавих прокурорын хяналтын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудлууд.- Магистрын ажил

by Батрагчаа Р. -- ХЗС-Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим

Publisher: УБ.: 2002.-Availability: No items available

15. Хэрэг бүртгэх ажиллагаанд тавих прокурорын хяналтын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудлууд.- Магистрын ажил

by Батрагчаа Р. -- ХЗС-Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим

Publisher: УБ.: 2002.-Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 301132.

16. Авилгалтай тэмцэх эрүүгийн эрх зүйн асуудал. - Магистрын ажил

by Ганбаатар Г. -- ХЗС-Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим

Publisher: УБ.: 2002.-Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 301155.

17. Төрийн өлбан тушаалтан албан тушаалын байдлаа урвуулах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн зарим асуудал.- Магистрын ажил

by Цэрэндолгор Г. -- ХЗС-Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим

Publisher: УБ. 2013.-Online Access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Гадаад фонд (1). Location(s): 304166.

18. Таслан сэргийлэх арга хэмжээ хэрэглэх үндэслэл, журмыг боловсронгуй болгох зарим арга зам.- Магистрын ажил

by Очбадар Б. -- ХЗС-Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим

Publisher: УБ.: 2002.-Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 301057.

19. Компьютерээр бэлтгэгдсэн бичиг баримтанд хийх криминалистикийн техникийн шинжилгээ.- Магистрын ажил

by Бямбадолгор Л. -- ХЗС- Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим

Publisher: УБ.: 1999.-Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 30509.

20. Эрүүгийн хэргийн мэдээ баримт задруулах гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн, хэргийн зүйлчлэлд анхаарах зарим асуудал.- Магистрын ажил

by Тогтохбаяр П. -- ХЗС-Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим

Publisher: УБ.: 2011.-Availability: Items available for loan: Гадаад фонд (1). Location(s): 304280.