Your search returned 78 results. Subscribe to this search

|
1. Ажилтнуудад хувьцаа эзэмшүүлэх хөтөлбөр түүний опционы үнэлгээ.- Магистрын ажил:E310300

by Цэцэгсайхан Б. -- МУИС-ийн Бизнесийн сургууль

Publisher: УБ.: 2014.-Online Access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Гадаад фонд (1). Location(s): 304928.

2. Мэдээлэл боловсруулах хүчин чадлын хязгаарлалттай багцын хуваарилалтын загвар: зээлийн хязгаарлалтын нөлөө

by Дашдорж С. -- МУИС-ийн Бизнесийн сургууль

Publisher: УБ 2014Availability: No items available

3. Эрдэс баялгийн үнэ ба монголын эдийн засгийн мөчлөг

by Хишигжаргал Э. -- МУИС-ийн Бизнесийн сургууль

Publisher: УБ 2014Availability: No items available

4. Бизнесийн мөчлөгийн зардлыг хэмжих нь Магистрын ажил: Е310300

by Лхагважаргал Б. -- МУИС-ийн Бизнесийн сургууль

Publisher: УБ 2014Availability: No items available

5. Нөхцөлт халамжийн бодлого: Богино хугацаатай мэргэжил олгох сургалтын кейс Магистрын ажил: Е310300

by Жаргалмаа.Б. -- МУИС-ийн Бизнесийн сургууль

Publisher: УБ 2014Availability: No items available

6. Үл хөдлөх хөрөнгийн салбар дахь хөрөнгө оруулалт - санхүүгийн түрээс Магистрын ажил: Е310300

by Эрдэнэчимэг Г. -- МУИС-ийн Бизнесийн сургууль

Publisher: УБ 2014Availability: No items available

7. Мэдээлэл боловсруулах хязгаарлалттай хэрэглэгчийн сонголт Магистрын ажил: Е310300

by Гэрэлтуяа Л. -- МУИС-ийн Бизнесийн сургууль

Publisher: УБ 2014Availability: No items available

8. Төв болон орон нутгийн төсвийн хоорондын харилцааг боловсронгуй болгох арга зам.- Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил: Е340400

by Бадарсан Д. -- МУИС-ийн Бизнесийн сургууль

Publisher: УБ.: 2014.-Online Access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Гадаад фонд (1). Location(s): 304902.

9. Сангийн бодлогын засагт үзүүлэх нөлөөллийн сувгууд Магистрын ажил:Е310300

by Мэндбаяр Б. -- МУИС-ийн Бизнесийн сургууль

Publisher: УБ 2014Availability: No items available

10. Тодорхой зах зээлийн өрсөлдөөн: онол, нотолгоо (Улаанбаатар хотын такси үйлчилгээний зах зээл).- Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил: Е310300

by Эрдэнэбаатар Х. -- МУИС-ийн Бизнесийн сургууль

Publisher: УБ.: 2014.-Online Access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Гадаад фонд (1). Location(s): 305018.

11. Монгол улсын эдийн засаг дахь Balassa Samuelson-ий нөлөөг үнэлэх нь: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил. Мэргэжлийн индекс: Е310300

by Галбадрах Б. -- МУИС-ийн Бизнесийн сургууль

Publisher: УБ.: 2014.-Online Access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Гадаад фонд (1). Location(s): 305014.

12. Цалингийн зээлийн эрсдэлийг бууруулах арга зам Магистрын ажил: Е310300

by Нямбаяр Г. -- МУИС-ийн Бизнесийн сургууль

Publisher: УБ 2014Availability: No items available

13. Форексийн зах зээлд хөрөнгө оруулалт хийх удирдлагын шийдвэрийн үндэслэлийг сайжруулах арга зам.- Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил: Е341400

by Индира Э. -- МУИС-ийн Бизнесийн сургууль

Publisher: УБ.: 2014.-Online Access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Гадаад фонд (1). Location(s): 304906.

14. Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний бүртгэл, татварын нөлөөлөл /"Ти Эс Би" ХХК, "Сунно интернэшнл ХХК"-ийн жишээн дээр/.- Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил: Е341401

by Туул.О. -- МУИС-ийн Бизнесийн сургууль

Publisher: УБ.: 2014:-Online Access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Гадаад фонд (1). Location(s): 304900.

15. Мөнгөн гүйлгээний тайлан, түүнд хийх шинжилгээ Магистрын ажил: Е341400

by Лхагвасүрэн Ч. -- МУИС-ийн Бизнесийн сургууль

Publisher: УБ 2014Availability: No items available

16. Бизнесийн байгууллагын санхүүгийн чадавхийг тооцох нь.- Магистрын ажил: Е341400

by Пүрэвдорж Д. -- МУИС-ийн Бизнесийн сургууль

Publisher: УБ.: 2014.-Online Access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Гадаад фонд (1). Location(s): 304948.

17. Бизнесийн байгууллагын санхүүгийн тогтвортой байдлыг үнэлэх нь.- Магистрын ажил: Е341400

by Алтанцэцэг Г. -- МУИС-ийн Бизнесийн сургууль

Publisher: УБ.: 2014.-Availability: Items available for loan: Гадаад фонд (1). Location(s): 304947.

18. Санхүүгийн зохистой харьцааг салбарын хэмжээнд тодорхойлох нь Магистрын ажил: Е341400

by Эрдэнэжаргал.Б. -- МУИС-ийн Бизнесийн сургууль

Publisher: УБ 2014Availability: No items available

19. Групп компанийн нэгтгэсэн тайлан гаргах аргазүй, тулгамдаж буй зарим асуудлууд.- Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил: Е341400

by Ундармаа Б. -- МУИС-ийн Бизнесийн сургууль

Publisher: УБ.: 2014.-Online Access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Гадаад фонд (1). Location(s): 304941.

20. Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого боловсруулах арга зүй.- Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил: Е341400

by Чулуунбаатар Б. -- МУИС-ийн Бизнесийн сургууль

Publisher: УБ.: 2014.-Online Access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Гадаад фонд (1). Location(s): 304938.