Электрон

Каталог

Хайлтын үр дүнд 76 бичлэг олдлоо. Subscribe to this search

|
1. Ажилтнуудад хувьцаа эзэмшүүлэх хөтөлбөр түүний опционы үнэлгээ.- Магистрын ажил:E310300

by Цэцэгсайхан Б. -- МУИС-ийн Бизнесийн сургууль

Publisher: УБ.: 2014.- Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 304928.
2. Мэдээлэл боловсруулах хүчин чадлын хязгаарлалттай багцын хуваарилалтын загвар: зээлийн хязгаарлалтын нөлөө

by Дашдорж С. -- МУИС-ийн Бизнесийн сургууль

Publisher: УБ 2014Availability: No items available
3. Эрдэс баялгийн үнэ ба монголын эдийн засгийн мөчлөг

by Хишигжаргал Э. -- МУИС-ийн Бизнесийн сургууль

Publisher: УБ 2014Availability: No items available
4. Бизнесийн мөчлөгийн зардлыг хэмжих нь Магистрын ажил: Е310300

by Лхагважаргал Б. -- МУИС-ийн Бизнесийн сургууль

Publisher: УБ 2014Availability: No items available
5. Нөхцөлт халамжийн бодлого: Богино хугацаатай мэргэжил олгох сургалтын кейс Магистрын ажил: Е310300

by Жаргалмаа.Б. -- МУИС-ийн Бизнесийн сургууль

Publisher: УБ 2014Availability: No items available
6. Үл хөдлөх хөрөнгийн салбар дахь хөрөнгө оруулалт - санхүүгийн түрээс Магистрын ажил: Е310300

by Эрдэнэчимэг Г. -- МУИС-ийн Бизнесийн сургууль

Publisher: УБ 2014Availability: No items available
7. Мэдээлэл боловсруулах хязгаарлалттай хэрэглэгчийн сонголт Магистрын ажил: Е310300

by Гэрэлтуяа Л. -- МУИС-ийн Бизнесийн сургууль

Publisher: УБ 2014Availability: No items available
8. Төв болон орон нутгийн төсвийн хоорондын харилцааг боловсронгуй болгох арга зам.- Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил: Е340400

by Бадарсан Д. -- МУИС-ийн Бизнесийн сургууль

Publisher: УБ.: 2014.- Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 304902.
9. Сангийн бодлогын засагт үзүүлэх нөлөөллийн сувгууд Магистрын ажил:Е310300

by Мэндбаяр Б. -- МУИС-ийн Бизнесийн сургууль

Publisher: УБ 2014Availability: No items available
10. Тодорхой зах зээлийн өрсөлдөөн: онол, нотолгоо (Улаанбаатар хотын такси үйлчилгээний зах зээл).- Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил: Е310300

by Эрдэнэбаатар Х. -- МУИС-ийн Бизнесийн сургууль

Publisher: УБ.: 2014.- Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 305018.
11. Монгол улсын эдийн засаг дахь Balassa Samuelson-ий нөлөөг үнэлэх нь: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил. Мэргэжлийн индекс: Е310300

by Галбадрах Б. -- МУИС-ийн Бизнесийн сургууль

Publisher: УБ.: 2014.- Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 305014.
12. Форексийн зах зээлд хөрөнгө оруулалт хийх удирдлагын шийдвэрийн үндэслэлийг сайжруулах арга зам.- Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил: Е341400

by Индира Э. -- МУИС-ийн Бизнесийн сургууль

Publisher: УБ.: 2014.- Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 304906.
13. Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний бүртгэл, татварын нөлөөлөл /"Ти Эс Би" ХХК, "Сунно интернэшнл ХХК"-ийн жишээн дээр/.- Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил: Е341401

by Туул.О. -- МУИС-ийн Бизнесийн сургууль

Publisher: УБ.: 2014:- Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 304900.
14. Мөнгөн гүйлгээний тайлан, түүнд хийх шинжилгээ Магистрын ажил: Е341400

by Лхагвасүрэн Ч. -- МУИС-ийн Бизнесийн сургууль

Publisher: УБ 2014Availability: No items available
15. Бизнесийн байгууллагын санхүүгийн чадавхийг тооцох нь.- Магистрын ажил: Е341400

by Пүрэвдорж Д. -- МУИС-ийн Бизнесийн сургууль

Publisher: УБ.: 2014.- Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 304948.
16. Бизнесийн байгууллагын санхүүгийн тогтвортой байдлыг үнэлэх нь.- Магистрын ажил: Е341400

by Алтанцэцэг Г. -- МУИС-ийн Бизнесийн сургууль

Publisher: УБ.: 2014.-Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 304947.
17. Санхүүгийн зохистой харьцааг салбарын хэмжээнд тодорхойлох нь Магистрын ажил: Е341400

by Эрдэнэжаргал.Б. -- МУИС-ийн Бизнесийн сургууль

Publisher: УБ 2014Availability: No items available
18. Групп компанийн нэгтгэсэн тайлан гаргах аргазүй, тулгамдаж буй зарим асуудлууд.- Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил: Е341400

by Ундармаа Б. -- МУИС-ийн Бизнесийн сургууль

Publisher: УБ.: 2014.- Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 304941.
19. Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого боловсруулах арга зүй.- Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил: Е341400

by Чулуунбаатар Б. -- МУИС-ийн Бизнесийн сургууль

Publisher: УБ.: 2014.- Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 304938.
20. Монгол улс, БНХАУ-ын дотоод аудитын харьцуулсан судалгаа.- Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил: Е341400

by Яруу. -- МУИС-ийн Бизнесийн сургууль

Publisher: УБ.: 2014.- Availability: Items available for loan: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Location(s): 305047.
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1411
И-мейл: library@num.edu.mn