Электрон

Каталог

Болорчимэг Д.

Эмэгтэйчүүдэд оногдуулах хорих ял түүний эрүүгийн эрх зүйн бодлого, зохицуулалтын зарим асуудал.- Магистрын ажил Удирд. Баярсайхан Д., Шүүмж. Эрхэсхулан Ж. - УБ.: 2011.- - 80 хууд.

Дип-4268

Дип

магистрын дипломын ажил хууль эрх зүй эрүүгийн хууль эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалт эрх зүйн зохицуулалт эмэгтэйчүүдэд оногдуулах хорих ял эмэгтэйчүүдийн хорих ял
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1411
И-мейл: library@num.edu.mn