Электрон

Каталог

Дашзэвэг Б.

Криминалистик / Онол арга зүйн хураангуй тайлбар/ Ред. Бадарчи С. Зөвлөх Бат-Эрдэнэ Бө. Пүрэвжав Р. - Улаанбаатар Урлах эрдэм компани 2010 - 176 хууд.

М.10277-10286

Монгол хэл

10000

эрүүгийн эрх зүй гэмт хэрэг мөр судлал криминалистик
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1411
И-мейл: library@num.edu.mn