Дашзэвэг Б.

Криминалистик / Онол арга зүйн хураангуй тайлбар/ Ред. Бадарчи С. Зөвлөх Бат-Эрдэнэ Бө. Пүрэвжав Р. - Улаанбаатар Урлах эрдэм компани 2010 - 176 хууд.

М.10277-1028610000

эрүүгийн эрх зүй гэмт хэрэг мөр судлал криминалистик