Электрон

Каталог

Оюунцэцэг.Д

Хувь хүний санхүү Хянасан/ Л.Оюун - Улаанбаатар хот 2011 - 96

Англи хэл дээр,

Эдийн засаг Санхүү.Мөнгөний хандлага Санхүү Хүн амын бодит орлого Хувь хүний санхүү,гэр бүлийн орлого
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1411
И-мейл: library@num.edu.mn