Электрон

Каталог

Физика твердого тела. I Сборник статей/ Редактор Иоффе А.Ф.; - Орос Академии наук СССР 1959 - 2981000

физика физика твердого тела кристаллография
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1411
И-мейл: library@num.edu.mn