Аалз Орчлон ертөнцийн нууцаас... - УБ Соёмбо пресс 2011 - 87 хууд.

Дансны дугаар: БС 37162-37164

Үе хөлтнүүдийн олонхи нь аюултай бус харин ч зарим талаар ашиг тустай гэнэ. Гэхдээ заримнэгээс хол хөндий байхад гэмгүй байх. Учир нь амь насанд чинь аюул учруулж болзошгүйг ч мэдэж авна.

Монгол хэл дээр,

978-99929-4-100-1

аалз орчлон ертөнцийн нууц үе хөлт