Электрон

Каталог

Байгалмаа Б.

Согтууруулах ундааг хориглосон зүйлээр бэлтгэх гэмт хэргийн зарим асуудал.- Удир. (Ph.D) Ж.Эрдэнэбулган; Шүүмж. Б.Баяр. - УБ.: 2014.- - 55 хууд.

Дип-4873

Англи хэл дээр,

хууль эрх зүй гэмт хэрэг хориглрсон үйлдвэрлэл магистрын дипломын ажил
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1411
И-мейл: library@num.edu.mn