Стратеги судлал №33(1/2006) эрдэм шинжилгээний бичиг №33 (1/2006) сэтгүүл - УБ.: 2006 - 177хууд. - сэтгүүл №33(1/2006) .

2500

Аюулгүй байдал ,батлан хамгаалах бодлого Үндэсний аюулгүй байдал , гадаад орчин олон улсын аюулгүй байдал бүс нутгийн аюулгүй байдал аюулгүй байдлын онолын асуудал үзэл бодол